Linie tehnologică de imprimare

Investiţii în tehnologii noi, pentru creşterea capacităţii de producţie şi a calităţii de imprimare.